Beste leden en supporters van VTL,

In naam van het bestuur en ook in jullie naam danken wij onze goede buren van zwemclub Swimmathon Lichtervelde.  Zij schenken een deel van de opbrengst uit hun Warmste Week-actie 2022 met onze G-volleybal.  Wij zijn hen hiervoor zeer dankbaar en erkentelijk.  Met deze bijdrage zullen wij de meisjes en jongens (en natuurlijk ook trainster Laura) voorzien van een VTL-truitje zodat zij zich ook zichtbaar een onderdeel van onze volleybalvereniging voelen. 

vzw Swimmathon is een voorbeeld van goede en verbindende samenwerking tussen sportclubs in Lichtervelde.  Hopelijk werkt dit inspirerend en kunnen meer samenwerkingsinitiatieven opgestart worden ?  Wij steunen in ieder geval hun Swimmathon-actie op 17/12/2023.